Communicatie advies

Mont-Fort, Training & advies heeft 20 jaar lang de training ‘Bewust communiceren’ verzorgd voor particulieren en bedrijven. In acht bijeenkomsten van twee en half uur werden de verschillende onderdelen van communicatie behandeld. Sinds enkele jaren  ben ik overgeschakeld op individuele begeleiding. Dit heeft als voordeel, meer aandacht voor de persoonlijke situatie.
In het traject ‘Bewuste communicatie’ staan het versterken van assertiviteit en persoonlijke uitstraling centraal.
Cliënten, die hebben deelgenomen aan dit traject zullen merken dat ze gemakkelijker en meer vanuit zichzelf communiceren, beter hun grenzen aangeven, meer ontspannen een gesprek aangaan, meer zelfvertrouwen hebben gekregen, meer overtuigingskracht hebben en/of dat de communicatie binnen hun relatie, of op het werk is verbeterd.

Communicatie

De theorie van de communicatie wordt belicht.

Non verbale communicatie

Hoe je bewuster kunt omgaan lichaamstaal en hoe je jouw lichaamstaal kunt verbeteren.

Persoonlijke uitstraling

Hoe jij je persoonlijke uitstraling kunt verbeteren en het belang van openheid daarbij.

Assertiviteit

Hoe jij je assertiever kunt opstellen door blokkades weg te nemen (belemmerende boodschappen van vroeger en irrationele gedachten veroorzaakt door perfectionisme, lage frustratietolerantie (gauw van slag zijn) en een  dwingende behoefte om aardig gevonden en gerespecteerd te worden).

Duidelijkheid in de communicatie

Hoe je effectiever met taal kunt omgaan en daardoor eerder je doel kunt bereiken.

Luisteren

Wat goed luisteren inhoudt en hoe jij je luistervaardigheid vergroot.

Feedback

Feedback als middel tot verbetering van de communicatie en van de persoonlijke uitstraling
De individuele communicatietraining ‘Bewuste communicatie’ bestaat uit vijf tot acht sessies van 1.5 uur. Het is toegespitst op de individuele leerdoelen van de cliënt. Er is veel ruimte voor oefenen en opdrachten. Deze training is bestemd voor particuliere cliënten  én voor cliënten vanuit het bedrijfsleven.

Onderwerpen:

Zie presentatie Counselling & Communicatie

Zie presentatie Optimale Communicatie

Zie Nieuws

Stilstand is achteruitgang

Daarnaast zul je het geleerde in de praktijk moeten brengen en blijven oefenen tot je het gewenste resultaat hebt. Fietsen leer je ook niet door er een boek over te lezen. Fietsen leer je door het te doen: met vallen en opstaan. Zo is het ook met communiceren.

Geen verandering zonder gedragsverandering

(Existentialisten, filosofische stroming vorige eeuw) De mens dient op een steeds hoger niveau van bewustzijn te komen. De mens behoort te groeien, zouden we nu zeggen. Als je niets doet, gebeurt er ook niets en stilstand is achteruitgang.

In de individuele training  ‘Bewuste communicatie’ wordt je communicatie ontleed.
Bij elke cliënt wordt nagegaan hoe hij, of zij effectiever kan communiceren.

Individuele training

‘Bewuste communicatie’
Maak jij in gesprekken wel eens mee dat je wél naar de ander luistert, maar zelf onvoldoende aan het woord komt; er niet goed naar jou wordt geluisterd; jij te weinig kunt laten zien wat je allemaal kan; jouw argumenten wel kloppen maar het je ontbreekt aan overtuigingskracht; jij wéér niet hebt gezegd wat je ervan vindt; je soms door spanning wordt geblokkeerd; jij je moeilijk in de ander kan verplaatsen; je moeite hebt om naar de ander te luisteren enzovoorts.

Als jij je aan deze zaken ergert, kun je er nu iets aan doen!

Communicatie is een spel van geven en nemen

Effectief communiceren houdt in: open staan voor anderen en tegelijkertijd zelf tot je recht komen. Je neemt zelf voldoende ruimte in, maar laat de ander ook de ruimte. Je bent jezelf en je kunt helemaal naar wens op de ander reageren. Je luistert en observeert goed. Je bent er met je gedachten helemaal bij. Als communicerend koppel vorm je een geheel; je vult elkaar aan, je voegt toe.
Contact met anderen is voor de meeste mensen heel belangrijk in hun leven. Tegelijkertijd is communiceren nog niet zo gemakkelijk. Theoretische kennis én zelfkennis bieden handvaten om de communicatie te verbeteren.

Kennen betekent veranderen

(Berthold Brecht, Duits toneelschrijver)
Privacy Policy   /  Website: Barbara Vaessen
Mont-Fort, Training & advies © Copyright 2017 - Alle Rechten  Voorbehouden